summer_pictures_204963tree_fall_fall_colorswinter_fog_200959spring_tree_204087

Vinter, vår, sommer og høst.  Hver årstid har sine særtrekk, noen vi setter stor pris på, andre vi setter mindre pris på.   Når endringer finner sted i omgivelsene våre, er det naturlig at kroppen vår må omstille seg for å være bedre rustet til å møte utfordringene som følger med en ny årstid. Å få regelmessig akupunkturbehandling i forhold til årstidene kan styrke kroppen og hjelpe til å gjøre overgangen til en ny årstid smidigere.

Akupunktur blir et stadig mer naturlig alternativ for mange som ønsker å ivareta sin egen helse. De fleste har gjerne sitt første møte med akupunkturbehandling fordi de søker hjelp og lindring for plager av ulik art. Erfaringsmessig vet vi at mange opplever å få den hjelpen de ønsker. Det som gjerne er mindre kjent er den lange tradisjonen akupunktur har som en forebyggende behandlingsform. Fra gammelt av i Kina, var en akupunktørs viktigste oppgave å holde sine pasienter friske og forebygge sykdom. En velkjent metode for å oppnå dette var å gi mennesker regelmssig akupunkturbehandling gjennom hele året i henhold til de forskjellige årstidene. Dette ble gjort etter bestemte systemer som vi finner beskrevet i gamle klassiske tekster in med jevne mellomrom etter bestemte systemer året gjennom i henhold til de forskjellige årstidene. Denne typen årstidsakupunktur  finner vi beskrevet i gamle klassiske tekster innen kinesisk medisin.

En grunntanke i kinesisk medisin er betydningen av å følge naturens rytmer, og å ivareta harmoni med omgivelsene i størst mulig utstrekning. Når årstidene skifter skjer det endringer både rundt oss og i oss.  I en travel hverdag fylt av mange gjøremål er vi ofte ikke bevisst de endringene som finner sted når årstidene skifter, men kroppen vår må likefullt omstille seg for å opprettholde balansen. Disse endringene utfordrer kroppens forsvarsenergi  – vårt immunsystem. Årstidsakupunktur forbereder kroppen på den årstiden som kommer og opprettholder forsvarsenergien slik at vi kan forebygge de plagene som gjerne følger hver enkelt årstid. Akkurat som alle bileiere oppfordres til regelmessig å kontrollere nivået av olje og vann, sjekke trykket i dekkene og etterfylle frostvæske for å ta vare på bilen og unngå problemer, kan vi ha stort utbytte av regelmessig å justere og etterfylle energien i kroppen vår.

Vi opplever at mange mennesker er interessert i hva de kan gjøre for å holde ved like gode behandlingsresultater. Ved å komme regelmessig til årstidsakupunktur økes sjansen for å opprettholde bedringen. Det gir også terapeuten mulighet til å følge deg opp, og om det skulle bli aktuelt yte hjelp før eventuelle plager kommer tilbake. Dette systemet kan også brukes som et verktøy i et pågående behandlingsforløp for å legge til rette for best mulig effekt av behandlingen som blir gitt, og for å vurdere hvor langt i behandlingen pasienten er kommet.