Hva er tankefeltteknikker?

dreamstimeextralarge_31289253Tankefeltteknikker (TFT) er en terapiform der vi kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer som uro, smerter, traumer og sorg. For å redusere disse å man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere aktuelle punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes.

Vi kombinerer gjerne denne behandlingsformen med forskjellige kognetive øvelser med hovedfokus på gode pusteteknikker og positive tankebilder.