dreamstime_xxl_48803020Fødselsforberedende akupunktur, ofte kalt modningsakupunktur,  har til hensikt å gjøre den gravide kvinnen mer forberedt til den forestående fødselen. Slik forberedende akupunktur mot slutten av svangerskpet står beskrevet i gamle klassiske tekster innen kinesisk medisin.

Vi starter gjerne med fødselsforberedende akupunktur fra uke 34, men det er også mulig å starte nærmere termin. Det vanligste er behandling 1 gang per uke, men behandlingsforløpet legges opp individuelt etter den enkeltes behov. Akupunktur er en ikke-medikamentell behandlingsform, og den er derfor velegnet for gravide og er trygg for barnet i magen. Tanken er å gradvis modne mormunnen frem mot termin, styrke livmor og løsne på spenninger i korsrygg og bekken. slik at kvinnen skal ha det best mulig i det hun går i fødsel. Akupunktøren setter nåler i spesifikke akupunkturpunkter som skal bidra til å modne livmorhalsen og stimulere til “gode” og effektive rier hos den gravide.

I homeopatien brukes ofte middelet Arnica montana etter fødsel fordi den er beskrevet å skulle stimulere sammentrekningen av livmoren og gjøre at en kommer seg raskere.

I siste del av svangerskapet opplever mange kvinner i økende grad plager som lite energi, halsbrann, tett nese, søvnproblemer, hevelser i kroppen og lett engstelse. I tillegg til den fødselforberedende akupunkturen, vil vi også forsøke å redusere disse plagene ved å tilpasse behandlingen den enkeltes behov. Vi erfarer at når slike plager reduseres gir det økt livskvalitet, og et bedre grunnlag for å gå inn i fødsel og barselstid.

Vårt mål er å legge forholdene til rette slik at gravide kvinner får en lettere og mer positiv fødselsopplevelse.