dreamstimeextralarge_12151276

Vi har alle opplevd det fra tid til annen, å ligge i sengen å vri seg fra side til side og stirre opp i taket. Kroppen er sliten og hodet er trøtt, men du får ikke sove. Å stirre på klokken og telle timer i vissheten om hvor trøtt du kommer til å være i morgen. For noen er dette noe som gjentar seg ofte, da ønsker vi gjerne å hjelpe

Problemer knyttet til søvn er svært utbredt. Det å sove dårlig har ugunstig effekt på helsen vår når det vedvarer over lengre tid. Mange føler at det reduserer livskvaliteten betraktelig. Det er helt nødvendig med søvn og hvile for at kroppen skal restituere seg, og dårlig søvnkvalitet fører oftest med seg lite energi, dårlig konsentrasjon, humørsvingninger og et redusert immunforsvar.

Søvnplager kan arte seg på flere ulike måter. Noen har store problemer med å sovne inn når de legger seg, andre våkner mange ganger i løpet av natten, atter andre våkner til samme tidspunkt hver eneste natt og ligger lenge før de sovner igjen og noen våkner altfor tidlig og får ikke sove igjen. Noen opplever drømmeforstyrret søvn og andre våkner fordi de må på toalettet, gjerne gjentatte ganger (nocturi). Søvnproblemer betegnes ofte som insomni, og har det til felles at de reduserer yteevnen og gir uttalt trøtthet. Når det ikke finnes konkrete årsaker til søvnproblemet, kalles det primær insomni. Når det finnes årsaker til søvnproblemet kalles det sekundær insomni, og behandlingen rettes mot selve årsaken.

Rundt 10 % av befolkningen lider av kronisk insomni og en tredel av den voksne befolkningen plages av søvnvansker i ulike perioder av livet sitt. Årlig er det over 300 000 mennesker i Norge som bruker sovemedisin. Forskning har vist at svært mange bruker sovemedisin over lang tid, selv om dette er medikamenter som bør brukes for kortvarige søvnproblemer.  De fleste vet ikke at funksjonell medisin eller homeopatiske medisiner ofte kan være et trygt alternativ eller supplement.  Spør oss gjerne om gode råd

Akupunktur benyttes også gjerne i forbindelse med søvnvansker. Mange opplever at søvnen føles dypere og har bedre kvalitet. Det vil også være naturlig å se nærmere på den enkeltes søvnrutiner og livsstil som også kan bidra til å bedre søvnen. Akupunkturpunktene som blir brukt er punkter som ifølge TKM (tradisjonell kinesisk medisin)  brukes for å roe ned, balansere og fremme søvn.  Punktvalg blir ofte forskjellig fordi vi differensierer mellom ulike varianter av søvnproblemer.

Les mer:

Den gode søvnen – derfor trenger vi den