dreamstimemaximum_49206805Akupunktur, homeopati og soneterapi er trygge behandlingsalternativer som kan benyttes i alle stadier av en graviditet. Disse behandlingene kan brukes for å redusere omfanget av ulike plager som kan oppstå i løpet av et svangerskap. Mange oppsøker oss også i løpet av barseltiden. Vi tar alltid hensyn til hvor i svangerskapet du befinner deg og tilpasser behandling med tanke på dette.

Fødselsforberedende akupunktur eller modningsakupunktur har til hensikt å gjøre den gravide kvinnen klar til fødsel, både fysisk og mentalt. Det er vanlig å starte med modningsakupunktur fra uke 34-36,og å behandle en gang per uke, eventuelt oftere mot slutten. Den gravide skal fortsette å gå til jevnlig kontroll hos sin faste jordmor eller lege fram til fødsel.

Hos oss er du i trygge hender.

 

Vanlige plager akupunktur kan benyttes ved er

Les mer:

Første trimester – starten på et eventyr