dreamstime_xl_28075777Vi har god erfaring med behandling av hodepine og migrene.  Vår hovedstrategi er å finne årsaken til problemet og ved målrettet behandling avhjelpe problemet.  Verdens helseorganisasjon har anbefalt å bruke akupunktur ved hodepine og migrene siden 1979.

Ulike typer hodepine er en del av hverdagen til altfor mange mennesker. De vanligste er spenningshodepine og migrene. Det er mange faktorer som kan bidra til hodepine og migrene. Også innen kinesisk medisin vil man finne et stort mangfold av årsakssammenhenger. En av de vanligste er muskelspenninger i rygg, nakke og kjeve. Vi ser ofte at det å løse på disse muskelspenningene kan bidra til å dempe smertene. Andre vanlige årsaker kan være stress, dårlig søvn, feilbelastninger, emosjonelle påkjenninger, arv, kosthold og bruk av medikamenter. Hvor smerten sitter, hvordan den arter seg og hvordan den oppleves kan være ulikt fra person til person. Vi går nøye gjennom den enkeltes situasjon og tar utgangspunkt i helhetsbildet.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste hodepinetypen. Den gir smerter som rammer begge sider av hodet og som kan være milde, moderate eller svært plagsomme. I de fleste tilfeller opptrer den som kortvarige episoder med hodepine, men i noen tilfeller blir tilstanden mer vedvarende og kronisk. Smertene beskrives ofte som et stramt bånd over pannen og rundt hodet. Hodepinen føles trykkende eller pressende. Den er sjelden til stede fra morgenen av, men inntreffer og øker i styrke i løpet av dagen. Behandlingen går ut på å åpne opp for bedre sirkulasjon i muskler og smerteområde ved hjelp av klassisk akupunktur, triggerpunktbehandling og evt. kopping.

Migrenedreamstime_xl_5242443

Migrene er en sterk type hodepine som kommer anfallsvis og som oftest er den ensidig, gjerne med sideveksling. Smerten er ofte pulserende, fra moderat til kraftig og den forverres av fysiske anstrengelser. Den skal være ledsaget av kvalme eller oppkast, lys- eller lydskyhet. Et migreneanfall kan ofte starte med flimring for øynene eller lysglimt før smerten begynner.

En rekke ytre faktorer kan utløse migreneanfall som alkohol, matvarer (for eksempel sjokolade, sitrusfrukter, ost) og sult. Søvnmangel, stress og menstruasjon kan også utløse anfall. Siden mange kjenner til hva som trigger anfall hos dem er det heldigvis mye en selv kan gjøre for å redusere antall anfall. Det kan likevel være vanskelig å vite når et nytt anfall kommer. Dette føler mange at reduserer livskvaliteten deres. Det fører gjerne til hyppig korttidsfravær fra jobben, at man må avlyse møter eller sosiale sammenkomster. Migrenemedisinene hjelper mange, men disse må tas hver gang du får anfall for å redusere intensitet og forebygge kraftige anfall. Derfor ønsker enkelte å se om de kan redusere behovet for slik medisin.

Ved bruk av akupunktur og/eller homeopati forsøker vi å dempe smertene, redusere frekvens på anfall og korte ned tiden i smerteperioden. Om tilstanden også fører til tilleggsproblemer som for eksempel oppkast, kvalme, svimmelhet eller søvnproblemer vil det også sette fokus på å redusere omfanget av dette i behandlingen.

Vårt mål er alltid å jobbe for at du skal bli kvitt migrenen