dreamstimemaximum_25163628 Idrettsskader, stive skuldre, stram nakke, vondt i korsryggen, ankel, kne eller en musearm til besvær er noe av det mange oppsøker oss med her på klinikken. Noen opplever slike plager i en forbigående periode, andre opplever at plagene vender tilbake fra tid til annen og for noen utvikler det seg til kroniske smerter. Samlet sett er muskel- og skjelettplager den diagnosegruppen som i følge Folkehelserapporten ‘plager flest og koster mest’, og den vanligste årsaken til sykefravær og uførhet i Norge.

Dette er en stor gruppe ulike plager og det er store individuelle forskjeller når det kommer til varighet, symptomer, intensitet og årsakssammenhenger, derfor er det viktig med god kunnskap og en helhetlig tilnærming. Personer med smerter i muskel og skjelett opplever ofte situasjonen som en ond sirkel hvor det ene forsterker det andre. Slike smerter kan ofte forårsakes av ensidig arbeid og over- og/eller feilbelastning over tid. Det oppstår gjerne en irritasjons- eller betennelsestilstand i det skadde området. Noen oppsøker oss for akutte plager og andre kommer fordi de har kroniske smerter. “Stress” er et enkelt samlebegrep som kan romme mange ulike faktorer som gjerne går hånd i hånd med smerter i nakke og skuldre. Samtidig er ofte smerter i rygg, nakke, skuldre etc. en underliggende årsak til hodepine/migrene, dårlig søvnkvaliten, nedsatt konsentrasjon og feilbelastninger andre steder i kroppen. Når alle faktorene blir tatt med i betraktningen er det lettere å redusere omfanget av plagene.

Akupunktur, laserterapi og kopping kan benyttes ved plager som spenningshodepine, ryggsmerter, hoftesmerter, kneproblemer, tennisalbu, musearm og mye annet. Du vil finne mer informasjon om flere av tilstandene vi ser daglig på vår klinikk. Finner du ikke akkurat din problemstilling beskrevet, så er det likefullt sannsynlig at vi har erfaring med den også. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss du har spørsmål. Det er alltid hensiktsmessig å starte behandling tidlig, da kan man unngå at både smertene og behandlingsforløpet blir lenger enn nødvendig.

Les mer:

Triggerpunktakupunktur