Du behøver ikke å ha en diagnose eller konkret problemstilling for å få utbytte av behandlingen hos oss.  Mange oppsøker oss også for å for å takle stress, få  mer overskudd i hverdagen og forbedret livskvalitet.  Vi tenker i størst mulig grad helhet.  Vi vurderer gjerne både akupunktur, homeopati og kosttilskudd for å hjelpe deg i din situasjon.

 

Ta gjerne med en kopi av dine blodprøvesvar.  Verdier i grenseland kan ofte tolkes på forskjellig vis, selv om “alt er fint”.

Mange av våre pasienter med lite energi har typisk lave blodverdier av B12 eller andre B-vitaminer, vitamin D3 og/eller jern.

B12 er et godt eksempel på en blodverdi vi gjerne velger å tolke litt annerledes, da mange har godt utbytte av å ligge over nedre “normalområde”.