dreamstimemaximum_28918112

Bihulebetennelse kan oppleves veldig ubehagelig og smertefult, og gir gjerne symtpomer som smerter, trykk eller sprengende følelse i panne, tinning, kjeve, kinn eller bak øynene. Typisk er det at symptomene øker dersom man er i bevegelse eller bøyer seg framover. Det som skjer er at slimhinnene i bihulene hovner opp slik at bihulegangene blir tettet igjen. Da vil trykket i bihulene øke og det resulteter i ubehag og smerter. Akutt bihulebetennelse kan godt føre til nedsatt allmenntilstand og feber. For noen blir dessverre dette noe som gjentar seg gang etter gang, og sammen med dårlige drenasjeforhold kan dette føre til slimhinneforandringer som gjør at tilstanden blir kronisk.

Behandlingen tar sikte på å dempe smerter, styrke immunforsvaret og øke sirkulasjon og drenering av væske. Flere forteller at de opplever at symptomene letter i løpet av akupunkturbehandlingen; det blir lettere å puste gjennom nesen og trykkfølelsen minsker. De kinesiske navnene til noen av akupunkturpunktene som ofte brukes til å åpne nesen og drenere bihulene gjenspeiler denne hensikten. Ett eksempel er punktet Ying xiang, som oversatt betyr ‘Velkommen duft’, og et annet er Bitong, som betyr ‘Neseåpning’. For en vedvarende lindring er det oftest nødvendig å gjenta behandlingen noen ganger. Behandling over lengre tid kan styrke immunforsvaret, og på den måten bidra til å redusere sjansen for gjentagende infeksjoner.

Symptombildet hos den enkelte kan variere noe, og behandlingen tar utgangspunkt i hvordan helheten ser ut hos hver enkelt. Dette gjelder både ved valg av akupunkturpunkter og ved valg av homeopatisk medisin. Hos noen sitter betennelsen gjerne i pannehulen, hos andre i kjevehulen, noen har grønt sekret, noen har gult. noen blir verre om natten, noen har mye slim fra halsen, noen blir frossen osv. Å finne fram til den homeopatiske medisinen som har i seg dine symptomer kan hjelpe din kropp i arbeidet mot å bli frisk.