??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Se “Guide”

Riktig omsetning av næringsstoffer og tarmens miljø er to av de mange faktorene som spiller en viktig rolle for vår helsetilstand, og som er avhengig av at kroppens biokjemi fungerer som den skal. Organiske syrer er markører som kan gi verdifull informasjon om kroppens helsetilstand på cellenivå. Opphopning av slike organiske syrer skyldes vanligvis en biokjemisk blokkering  i kroppen, og kan måles i en urinprøve. Dette er en mye brukt metode innen funksjonell medisin fordi den gir verdifull informasjon om cellenes stoffskfite, hvor godt kroppen fungerer og hvordan kroppen møter og håndterer dagligdagse påkjenninger. En slik analyse gir ingen diagnose, men nyttig informasjon om hvordan deler av kroppens funksjoner kan understøttes og optimaliseres, og kan være hensiktsmessig både for dem som har fått en diagnose de lever med og for dem som sliter med mer diffuse plager og symptomer som for eksempel manglende energi og mageproblemer.

Symptomer og indikasjoner hvor en slik analyse kan være aktuell er:

 • Trøtthet/lite energi
 • Søvnproblemer
 • Humørsvingninger
 • Blodsukkerubalanser
 • Vektøkning
 • Kvalme
 • Mageproblemer
 • Oppblåsthet
 • Leddsmerter
 • Autoimmune tilstander
 • Depresjon
 • Angst
 • Betennelser
 • Hodepine
 • Hudproblemer
 • Sure oppstøt

En analyse av organiske syrer kan gi oss informasjon om kroppens

 • Omsetning av fett, karbohydtrater og proteiner – omsettes ikke disse næringsstoffene optimalt utvinnes ikke energien korrekt og cellenes funskjon hemmes. Organix gir informasjon om hvordan omsetningen kan understøttes og hvilke næringsstoffer som mangler som biokjemiske hjelpestoffer.
 • Energiomsetning – denne er avhengig av undrevis av ulike kjemiske reaksjoner som må finne sted for at vi skal ha jevn tilførsel av energi. Måling av organiske syrer i urinen kan hjelpe oss å identifisere hvilke prosesser på cellnivå som ikke fungerer slik de skal.
 • B-vitaminstatus – B-vitaminene inngår i hundrevis av enzymsystemer i kroppen, og hvilke B-vitaminer det er en eventuell mangel av kan kan ses ut fra analysen.
 • Nevrotransmittere – signalstoffene som vårt nervesystem bruker for å kommunisere er viktig i forhold til humør og psyke, men gir også nyttig informasjon om kroppens stresstilstand.
 • Avgiftningsevne – analysen forteller om leverens avgiftningsfunskjon fungerer som den skal, og eventuelt i hvilken fase av avgiftningen funskjonen er dårlig
 • Antioksidantstatus – oksidativt stress er et viktig fellestrekk ved flere sykdommer, og antioksidanter kan påvirke utviklingen av disse sykdommene. Mange antioksidanter med forskjellige egenskaper er nødvendig for å beskytte alle kroppens celler.
 • Tarmflora – god tarmhelse er en forutsetning, ikke bare for en god forsøyelse, men også for en frisk og funksjonell kropp. Organix vil kunne gi svar på om det er overvekst av dårlige tarmbakterier eller sopp.

Organix måler mer enn 45 forskjellige markører, noe som gir et bredt bilde av kroppens helhetlige biokjemi slik at vi kan gi behandling som er målrettet og indivduelt tilpasset den enkelte. Analysen viser hvilke næringsstoffer som mangler som biokjemiske hjelpestoffer, og som da kan tilføres gjennom kosttilskudd eller endringer i kosthold og livsstil.

Kilde:

Vi benytter oss av Nordic Laboratories, og informasjonen er hentet fra deres nettside.