AcuGraph – energimåling

acugraph-measurement

Som akupunktører er vi opptatt av hele mennesket, og ønsker i tillegg til god symptomlindring å finne årsakssammenhenger. Jo mer informasjon vi har å gå ut i fra dess lettere er det å tilpasse behandlingen til den enkelte. AcuGraph er et verktøy som gir oss muligheten til å måle energien i bestemte akupunkturpunkter. AcuGraph består av en sylinderformet elektrode som pasienten holder i én hånd og en tynn testelektrode på størrelse med en tykk kulepenn. Elektrodene er koblet til en pc med et spesialutviklet program som viser på skjermen hvilke akupunkturpunkter på hender og føtter som skal berøres med testelektroden.

Ledningsevnen i de ulike akupunkturpunktene gir oss verdifull informasjon om hvor i kroppens energisystem ubalansene er.  Målingen gir oss et øyeblikksbilde på hvor i kroppen det er for mye og hvor det er for lite energi. I tillegg til å måle energien i de enkelte energibanene gir AcuGraph oss informasjon om hvordan kroppens totale energitilstand er. Resultatet av mållingen vises som lettforståelige grafer. Ved å gjenta målingene med jevne mellom har vi mulighet til å følge pasientens utvikling gjennom forløpet, og vi kan sammenligne nye og eldre målinger.

Dette utføres på klinikken vår av akupunktør Anja Gravdal