Triggerpunktakupunktur

dreamstimeextrasmall_14835961 Mange oppsøker oss med smerter i musklatur og skjelettsystemet, og ofte er årsaken triggerpunkter. Studier fra Storbritannia oppgir at triggerpunkter kan være hovedkilden til smerte hos opp til 80 % av pasientene som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av smerte.

Det skilles gjerne mellom to hovedformer av akupunktur: klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. I sistnevnte gruppe kommer triggerpunktakupunktur/myofascial behandling/intramuskulær stimulering (IMS)/dry needling – kjært barn har mange navn… I kinesisk medisin kalles det for behandlig av ashipunkter.  Vi kombinerer begge formene i skjønn harmoni.

Årsaker til triggerpunkter:
Akutt overbelastning av en muskel
Langvarig uttretting av en muskel
Dårlig bevegelighet i ryggraden, eller annen leddproblematikk
Monotont arbeid/inaktivitet
Trekk/ kulde
Rask aktivering av en muskel, framfor alt i dens maksimalt forkortede posisjon
Feil ergonomisk sittestilling på jobb
Andre triggerpunkter (brer seg)
Traume
Viscerale sykdommer
Stress

Hva er et triggerpunkt?
Et triggerpunkt (myofascial tenderpoint), er et hyperirritabelt punkt (muskelknute) i muskelen som kan gi smerteutstråling. Vi skiller mellom aktive og latente triggerpunkt. Det er faktisk slik at de fleste av oss stadig går omkring med triggerpunkter uten å kjenne til det (latent triggerpunkt). Punktet vil hele tiden finnes der, og kan ved en ytterst liten irritasjon aktiveres og utløse de karakteristiske symptomer man får av dem (aktivt triggerpunkt). Et triggerpunkt er alltid ømt om man trykker på det, og kan gi utstrålende smerte til en annen del av kroppen, samt såkalte autonome fenomen. De autonome fenomenene formidles via det autonome nervesystemet (ting vi ikke selv kan styre) og kan oppleves i form av økt svetteaktivitet, at blodårene trekker seg sammen, eller utvider seg, (som kan gi hodepine og fremprovosere migrene), tinnitus (øresus), balanseforstyrrelser, hørsel- og synsforstyrrelser, kvalme.

Den smerten som stråler ut fra et triggerpunkt, legges alltid til et bestemt sted avhengig av hvilken muskel som er irritert. For eksempel stråler smerten fra et triggerpunkt i m. infraspinatus på baksiden av skulderen, alltid ut til framsiden av skulder og/eller ut i armen. Isjias smerte kan forårsakes av triggerpunkter i setemuskulaturen (falsk isjias). Smerten oppleves da i setet og det kan stråle (referert smerte) ned på baksiden eller utsiden av låret.

Behandlingen av triggerpunkt
Når vi behandler smertelidelser og funksjonsnedsettelser ved muskel-/skjelettplager (slik som ved belastningslidelser) vil vi oftest velge å behandle triggerpunkter som en del av selve akupunktur-behandlingen. Kombinasjonen av triggerpunktbehandling og kinesisk akupunktur er spesielt god og tilhelingen går raskere. Vi kan også benytte elektroakupunktur, som er svak elektrisk strøm koblet til nålene.

Behandlingen bestemmes på bakgrunn av samtale og undersøkelse.  Vi leter oss  frem til triggerpunkter, som ofte kjennes som knuter eller kuler i et stramt bånd i muskulaturen. De kjennetegnes også ved at de både er ømme OG gir utstrålende smerter (“referred pain”). Ofte vet vi hvor det sitter utfra lang erfaring med andre pasienter.  Med en akupunkturnål utlades spenningen i punktet og knuten forsvinner, og med den også den utstrålende smerten. Nålene tas gjerne ut etterhvert som hvert punkt er ferdig stimulert, men de kan også bli stående under akupunkturbehandlingen. Fornemmelsen kan være nokså intens, som et napp eller rykning (LTR – “local twitch response”), og ofte mer markant (og kanskje smertefull) enn den nålefølelsen vanlig akupunktur gir. Man kan også få reaksjoner fra nervesystemet og bli svett eller litt uvel hvis behandlingen er intens, men vi er flinke til å tilpasse “dosen” for den enkelte.  Det er vanlig å bli øm og støl i muskelen i 1-2 dager.  På sensitive pasienter vil vi foretrekke å erstatte eller kombinere nålene med lokal laserbehandling.

Fordi triggerpunkter ofte er en konsekvens av hvordan vi bruker kroppen og musklene våre har de en tendens til å gjenoppstå i samme område. Det er ofte nødvendig med flere behandlinger over tid for å avhjelpe problemet. Råd om kroppholdning, tøyninger, arbeidsstilling og belastning er en viktig del av behandlingen og nødvendig for å redusere sannsynligheten for at plagene kommer tilbake..  Spør oss gjerne om råd.

Dry needling
Begrepet “dry needling” er egentlig motstykket til  “wet needling”, altså injeksjoner med f.eks betennelsesdempende og/eller smertestillende virkestoffer.

Dry needling brukes i behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene. Noen som praktiserer dry needling hevder at det ikke er akupunktur, men at de jobber ut fra vestlig medisinske tenkning.  Hos oss kombinerer vi vestlig og kinesisk medisinsk tenkning  og ut fra en grundig undersøkelse danner vi oss en mening om de muskulære årsakssammenhengene til smertene.

IMS (Intramuskulær stimulering)
IMS er det samme som mange kaller triggerpunktbehandling med nåler. Dette er en vestlig medisinsk nålebehandling av triggerpunktene.  Det nevrologiske grunnlaget gir oss stor forståelse av mange fasinerende sammenhenger i kroppen.