dreamstimemaximum_43757386Vi har i løpet av 25 år opparbeidet oss god kompetanse på behandling ved astma.   Spør oss gjerne om råd.

Behandlingen benyttes av barn, unge og voksne med astmatiske problemer, både infeksjons- og allergisk-betingede.  Det kan også være naturlig å angripe underforliggende årsaker til den astmatiske tilstanden.

Hos barn benyttes stort sett homeopati og laserlys i stedet for akupunktur.

Nedtrapping av eksisterende medisinering gjøres alltid i samarbeid med lege.