dreamstime_xl_24455997Tarmen vår er et sammensatt organ med mange oppgaver. Blant annet har den en dobbel funksjon ved at den både skal absorbere stoffer og samtidig fungere som en barriere som hindrer større molekyler og forbindelser i å trenge gjennom slimhinnen.  Begge disse funksjonene kan bli forstyrret av forskjellige årsaker  som for eksempel inflammasjon, oksidativt stress, dysbiose, overvekst av bakterier og reaksjon på ulike matvarer. Blir disse funksjonene forstyrret kan det gi lokale symptomer som luft i magen, oppblåsthet, rumling, smerter, forstoppelse, diaré og ubehag. I tillegg kan det også gi mer systemiske plager som trøtthet, hudproblemer og leddsmerter. En grundig analyse av tarmfunksjonen og dens helse kan gi veldig verdifull informasjon som kan brukes i et skreddersydd behandlingsforløp.

IPA-analysen kan gi informasjon om nedsatt absorpsjonsevne, økt gjennomtrengelighet i slimhinnene både i magesekk og tarm, inflammasjon og laktose- og sukrosemalabsorpsjon. Teorien bak analysen er grundig gjennomgått av laboratoriet og utviklingen av testen baserer seg på forskningsresultater fra de siste 30 årene.

IPA-analysen skiller seg fra lignende tester ved at det er hele fem sukkerarter og deres samsvarende enzymer som analyseres. Testen utføres ved at du drikker en sukkerløsning som inneholder disse fem sukkerartene (mannitol, sukrose, laktose, raffinose og cellobiose). Deretter måles konsentrasjonen av de forskjellige sukkerartene i urinen. Nivåene av disse og forholdet mellom dem gir indikasjoner på om det er noen problemområder.

Tarmens absorpsjonsmekanismer er ganske sammensatt. Enkelt forklart finnes det omtrent tre porestørrelser i tarmslimhinnen. De minste porene finnes på den ytterste delen av tarmtottene, de største porene finner vi i bunnen av tarmtottene og mellom disse sitter de mellomstore porene. Små molekyler som monosakkarider absorberes gjennom de små porene, mens større molekyler som disakkarider kun transporteres via de større porene. Denne kunnskapen danner grunnlaget for IPA-analysen og gir forklaring på hvorfor vi kan få verdifull kjennskap om tarmens helse og funksjonsevne ved å måle konsentrasjonen av sukkermolekyler i en enkel urinprøve.

Testen er relevant for personer med følgende symptomer og problemer:

 • IBSdreamstime_xl_6604513-2
 • Forstoppelse og diaré
 • Mangel på næringsstoffer
 • Trøtthet
 • Hudproblemer
 • Migrene og hodepine
 • Cøliaki og Crohn’s sykdom
 • Matoverførlsomhet
 • Muskel -og leddsmerter
 • Nedstemthet, uro og andre steminingsforstyrrelser

Mulige årsaker til økt tarmpermeabilitet

 • NSAIDS
 • Antibiotika
 • Infeksjoner i tarmkanalen
 • Bakteriell overvekst og dysbiose
 • Matvarereaksjoner
 • Cellegift og stråleskader