dreamstimemaximum_13521085Vi har i mange år interessert oss spesielt for temaet barnløshet.

Tanken om en gang å stifte familie og få barn er for de fleste en selvfølge, og mange planlegger å få barn på et passende tidspunkt. Det kan oppleves svært tøft både fysisk og psykisk å oppdage at det å kunne få barn ikke skjer så selvfølgelig som forventet. I Norge rammes 10-13% av ufrivillig barnløshet/infertilitet. For mange er dette en midlertidig tilstand, ettersom fortsatt prøving og behandling gjør at langt på vei de fleste til slutt oppnår drømmen om barn.

Ved ca 1/3 av tilfellene ligger årsaken hos kvinnen, ved 1/3 hos mannen, og ved 1/3 er årsaken ukjent. Et svangerskap er resultat av et samspill mellom mange faktorer, og ofte er er det en kombinasjon av flere av disse som ligger bak barnløsheten. Forhold som forårsaker barnløshet/infertilitet kan være hormonell ubalanse, livsstil eller stress. Har du PCOS, endometriose eller nedsatt sædkvalitet, kan det være grunn for at babyen lar vente på seg. Vi ser imidlertid at jo mer kroppen er i hormonell balanse, desto lettere er det å bli gravid og vi bruker en kombinasjon av komplementære behandlingsformer for å bidra til denne balansen. Vanlig medisinsk behandling og våre behandlingsmetoder utfyller hverandre på en fin måte, og vi ønsker hele veien å bygge opp under den behandling som blir gitt av lege.

Mange par oppsøker oss fordi de skal gjennom assistert befruktning. Da benytter vi våre behandlingsverktøy til å understøtte fertilitetsbehandlingen for å danne et bedre grunnlag for å lykkes. Ved nedsatt egg- eller sædkvalitet er vår erfaring at det er hensiktsmessig å komme til behandling i god tid, gjerne noen måneder, før den assisterte befruktningen. Det gir oss tilstrekkelig tid til å stimulere egg- og sædkvaliteten og å forberede kroppen best mulig.

Hos noen par er det ingen påviselig årsak til barnløsheten – alle prøver og undersøkelser er normale både hos kvinnen og mannen. Følelsesmessige belastninger og stress kan virke inn på parets evne til å få barn. Akupunktur egner seg godt til å redusere omfanget av disse. Vi velger strategi ut fra samtaler med paret, kvinnens menstruasjonssyklus og svangerskapshistorie.

Les mer:dreamstimemaximum_31837808

Barnløshet hos kvinner

Barnløshet hos menn

IVF/Assistert befruktning

Fertilitetsprofil