Hår er et utmerket vev å bruke for måling av kroppens mineralstatus. Det er både letthåndterlig og pålitelig. Kliniske undersøkelser har vist at en riktig innsamlet hårprøve avslører kroppens nivåer av både livsviktige mineraler og toksiske metaller. En hårmineralanalyse gir på en unik måte et innblikk inn i det indre miljø i kroppens celler under en lengre tidsperiode, som andre analysemetoder har problemer med å vise.

Hva er en hårmineralanalyse?

Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Dog med visse begrensninger, som blir tatt hensyn til i analysen. Hårprøven sendes til Trace elements Inc, Dallas, USA som er et føderalt, internasjonalt autorisert laboratorium.

De er i dag verdens ledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse. Der prepareres håret, for så å gå gjennom en mengde ulike kjemiske og høytempererte prosesser, som er en avansert analysemetode av mineralinnholdet i kroppen. Grunnleggeren av Trace elements, Inc.,Dr. David L. Watts er internasjonalt et meget aktet navn innen ernæringsforskningen, og benyttes som foredragsholder over hele verden. Dr. Watts internasjonale storhet gir ytterligere garanti for høyt stilte kvalitetskrav.

Hvorfor kan en hårmineralanalyse være aktuell for?

Mineralene er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i alle faser av livsprosessen.

SINK: mangel sees hos de med spiseforstyrrelser, Candida, dårlig immunforsvar. Sink er nødvendig i over 300 enzym – og hormonreaksjoner.

NATRIUM: For høye verdier assosieres med høyt blodtrykk.

MAGNESIUM behøves for normal muskelfunksjon, først og fremst for hjertemuskulateren. Mangel assosieres med uro, angst, søvnproblemer og økt risiko for hjerteproblemer.

KALIUM er viktig for normal næringstransport til cellene. Mangel kan forårsake muskelsvakhet, depresjon, og apati.

Vanlige årsaker til mineralubalanser
* Sykdom
* Medisinering
* Ensidig kosthold
* Tungmetaller i nærmiljøet
* Medfødte mangler og ubalanser
* Stress. Fysisk så vel som emosjonelt
* Planløst inntak av mineraler og vitaminer

Hvem bør ta en hårmineralanalyse?

Personer som føler seg dårlig uten å finne noen tilfredstillende forklaring, eller at en behandling ikke ga den forventede effekt. Også ved mistanke om tungmetallforgiftninger.
En hårmineralanalyse kan også med fordel anvendes i forebyggende hensikt, da den avslører eventuelle fremtidige problem, ofte lang tid i forveien innen kliniske symptomer foreligger.

EKSEMPEL

Tretti til førti dager etter en akutt blyeksponering kan det være vanskelig og oppdage for høye verdier i blodet. Dette skyldes IKKE at blyet har forlatt kroppen. I stedet har det lagret seg i kroppsvev som lever, benbygning, tenner, og hår.

En hårmineralanalyse avslører den faktiske blyforekomst i kroppen.

Man kan ha så lavt kalsiumnivå at det t.o.m. forårsaker sterk beinskjørhet uten at det vil vises merkbare forandringer i en blodtest. En hårmineralanalyse kan derimot avsløre eventuelle mangler.

Man kan lide av anemi lenge før en blodanalyse avslører det lave jerninnholdet. En hårmineralanalyse kan avsløre dette lang tid før kliniske symptomer foreligger.
Utforming av ernæringsprogrammet

Det er en absolutt nødvendighet når man utformer et kosttilskuddprogram at man har et klart bilde av kroppens biokjemi. En hårmineralanalyse er et utmerket hjelpemiddel for en lege/terapeut. I stedet for å famle i blinde og gjette seg frem, gir det legen/terapeuten et grundig bilde av den personlige ernæringsstatusen til hver pasient.

Med hver analyse følger det med et komplett skreddersydd program, både når det gjelder kostveiledning og hva man bør ta av vitaminer og mineraler for å komme i balanse. Dette programmet bør man følge i 3 mnd.

Etter 3-6 mnd kan man følge opp med å ta en ny analyse. Denne analysen er kanskje vel så spennende som den første. Da vil man se hva kroppen har klart å ta opp av det man hadde for lite av, og “renset” ut av det man hadde for mye av.
Hvordan går du fram?
Ved første konsultasjon får du en veiledning om hårmineralanalyser.
Du intervjues om din sykdomshistorie, og det klippes ca 150 mg hår av de innerste
2-3 cm nakkehår.

NB! Permanent/bleket hår kan ikke benyttes.
Det tar ca 3-4 uker før analysen kommer tilbake fra Trace Elements, Inc Dallas, USA. Du må da komme til en ny konsultasjon for å få personlig veiledning ut fra hårmineralanalysen.

Pris

Pris skandinavia ekskl. time  1350.-NKr