dreamstime_xxl_4837199De aller fleste kvinner opplever mindre fysiske og emosjonelle forandringer i forkant av menstruasjonen. Selv om disse svingningene er plagsomme er de til å leve med for langt de fleste. Men noen opplever smerter og andre plager i lengre tid før menstruasjonen. For noen starter disse plagene så mye som 2 uker før menstruasjonen, og da begynner det å gå utover livskvaliteten.

Smertene er en side av saken, men PMS innebærer ofte mange andre plager som hovne, vonde bryster, utesing og masse vann i kroppen, hudproblemer (akne), økt matlyst, tap av energi og en generell uvelhet. De vanligste psykiske symptomene er irritabilitet, humørsvingninger, nedsatt stemningsleie, angst, spenninger, aggressivitet, gråtetokter, konsentrasjonsproblemer, rastløshet, søvnproblemer og følelse av å miste kontrollen. For noen fører dette til at de gjerne trekker seg fra sosiale situasjoner, og for de som er ekstra ille plaget kan det være vanskelig å takle jobb og skole disse dagene. 50 prosent av alle kvinner har ett eller flere symptomer på premenstruelt syndrom (PMS). Fem prosent har plager som fører til sykefravær. Plagene forverres ofte i styrke i dagene før menstruasjonen forventes.

Årsaken til PMS er ikke helt kartlagt, og det antas at det er mange faktorer som spiller inn. Forskere tror imidlertid at samspillet mellom flere av de hormonene som regulerer menstruasjonssyklusen kan være forstyrret, og at noen kvinner er ekstra følsomme for de regelmessige hormonelle svingningene. Ikke bare østrogen og progesteron, men også av serotonin, aldosteron og prolaktin, er viktige deler av årsaken ved PMS. I tillegg vet vi at andre faktorer som stress, grad av anspenthet, at du er sliten og deprimert kan forverre plagene.

Det viktigste målet med all behandling er å lindre symptomene. Ofte brukes medikamenter, men mange ønsker å unngå å måtte bruke dette. Andre har gjerne hatt god hjelp av p-piller, men føler at disse forverrer de emosjonelle symptomene. Da er akupunktur og homeopati naturlige alternativer som kan prøves. Felles for all behandling vi tilbyr er at den tar sikte på å balansere kroppens energier og hormoner slik at plagene kan reduseres og mildnes. PMS er ofte knyttet til emosjonelle påkjenninger og usunt stress. Mange opplever at de får en indre ro som igjen gjør det lettere å takle hverdagens utfordringer.