dreamstime_xxl_29807445Stresset?

Stress kan være positivt og motivere oss til å oppnå mer, det kan gi oss handlekraft til å yte litt ekstra i situasjoner som krever det. Kroppen vår er godt utrustet til å takle stress i kortere perioder, men når stresset blir langvarig vil det kunne bli en belastning både fysisk og mentalt.

Tidsklemma er blitt et populært begrep i vårt moderne samfunn, og mange føler at stress er en uunngåelig del av hverdagslivet, noe de må leve med. Personer med et høyt stressnivå oppsøker oss gjerne for andre plager, som for eksempel hodepine, søvnvansker, uro og smerter. Etter behandling med akupunktur føler de seg mer avslappet og roligere, og mange forteller at det er først da de har forstått hvor stresset de egentlig har vært over lengre tid.

Kroppens reaksjon på stress

De fleste av oss kjenner godt til hvordan kropp og sinn reagerer når vi er stresset, men listen over symptomer og plager som kan assosieres med stress er lang. Noen av de vanligste er kvalme, magesmerter, forandring i appetitten, hodepine, muskelsmerter, søvnproblemer, irritabilitet o.l. Mange benytter legemidler, både reseptbelagte og reseptfrie, for å dempe slike symptomer, men opplever at de får uønskede bivirkninger og ubehag med på kjøpet. Vi reagerer forskellig på stress – kroppslig, tankemessig, følelsesmessig og atferdsmessig. Opplevelsen av og toleransen for stress er ikke lik fra person til person, og derfor tar vi hensyn til helheten både i og rundt den enkelte når vi behandler.

Når hjernen vår tolker en situasjon som krevende eller truende sender den signaler til den delen av nervesystemet som styrer alt som fungerer automatisk i kroppen (kalt det autonome nervesystemet), slik at dette skifter modus. Denne umiddelbare reaksjonen kan beskrives som kroppens eget alarmsystem. Når denne alarmen går, skilles det ut hormoner som utløser en rekke forandringer i kroppen vår for å gjøre den i stand til å møte krevende situasjoner med de beste forutsetningene den har. Utfordringen er at den typen stress som de kroppslige reaksjonene er tilpasset, er det lite av i vårt moderne samfunn. Og denne ‘fight or flight’ responsen løser sjelden de problemene som stresser oss i dag, slik som en deadline på jobben, eller når vi ligger i senga klokka to om natta og tenker på at vi har en deadline – og derfor ikke får sove.

Akupunktur og stress

Akupunktur demper produksjonen av stresshormoner slik at kroppens beredskapsreaksjon slipper taket og lindrer plager som ofte kommer sammen med stress. I tider med mye stress kan også søvnkvaliteten bli påvirket. I behandlingsperioden oppleves det ofte at nattesøvnen føles bedre, er mindre overfladisk og på et dypere plan. Dette fører også til at kroppen får restituert seg til neste dag.

Gode råd for å stresse ned

Det er i perioder vanskelig å påvirke alle situasjoner som kan bidra til at vi stresser, men vi kan lære oss å takle den stressende situasjonen bedre.

  • Forsøk å prioritere det som er bra for deg. Når man er stresset, har man en tendens til å velge bort alt som gir påfyll – ettersom det samtidig krever en ekstra anstrengelse. Forsøk å ta opp gamle fritidsa.ktiviteter, og spis lunsj med en venn.
  • Vær til stede. Den som er utsatt for mye stress, er ofte fysisk nærværende, men ikke psykisk. Forsøk å sette opp konkrete regler for deg selv, for eksempel: «Når jeg er sammen med barna, er jeg helt og fullt sammen med barna. Jeg lytter til dem og legger merke til hva de sier.»
  • Slutt å gå på autopilot. Stopp opp og kjenn at du lever i nået. Om du er i dårlig humør, så legg merke til det.
  • Tenk over dine vurderinger og hva du vil stå for som menneske. Ta aktive valg.
  • Søk hjelp i tide!
    Kilde: Psykolog Giorgio Gros