«En naturlig vei til bedre helse»

Ordet Homeopati er sammensatt av de greske ordene ”homoios” som betyr lignende og ”pathos” som betyr lidelse. Homeopati stimulerer kroppen ved hjelp av potenserte homeopatiske midler som foreskrives ut fra likhetsprinsippet. Det betyr at det homeopatiske middelet gir beskjed til kroppen om hva den må gjøre for å bli frisk.

Hvorfor blir vi syke?

Mennesket har en iboende evne til å helbrede seg selv uten medisiner. Får du for eksempel et lite kutt i fingeren, gror det i løpet av noen dager, spiser du bedervet mat, kvitter kroppen seg med dette ved oppkast eller diarè. Sykdom oppstår blant annet når kroppens evne til å helbrede seg selv er svekket. Slike svekkelser kan skyldes arv eller fysiske og psykiske påkjenninger som for eksempel stress, bekymringer, forurensning, infeksjon, dårlig kosthold eller lite søvn.

Innen homeopatien ses symptomene ved sykdom på som et resultat av kroppens egen anstrengelse for å bli frisk. Det settes av god tid til første konsultasjon hvor vi gjør en grundig gjennomgang av dine individuelle plager og reaksjonsmønstre. Vi legger vekt på din helhetlige helsetilstand.. En sammenfatning av tidligere sykdom og sykdommer i familien tas også med i betrakting. På bakgrunn av de opplysninger du har gitt, vil vi finne det middelet som passer best til hele deg. Fordi vi aller forskjellige, kan flere personer med samme «diagnose» eller plager, typisk bli foreskrevet ulike homeopatiske midler.

Etter inntak av homeopatiske midler kan enkelte personer oppleve en kort forverring i startfasen av bruken. Denne forsterkningen av symptomene er et tegn på at kroppen starter arbeidet med å bedre helsetilstanden.

Oppfølging

For å sikre et godt resultat er det viktig at behandlingen følges opp. Det er vanligvis ikke behov for hyppige oppfølginger, derfor blir homeopati økonomisk sammenlignet med de aller fleste andre behandlingsformer.

Kvalifisert homeopat = Homeopat MNHL

I dag kan hvem som helst kalle seg homeopat og ta imot pasienter. Din trygghet som pasient ivaretas ved å oppsøke en ”Homeopat MNHL”. Denne tittelen har bare homeopater som er medlem av Norske Homeopters Landsforbund (NHL) rett til å bruke.

For å bli medlem i NHL kreves det en grundig utdanning i både tradisjonell medisin og homeopati. I Norge tar en slik utdanning 5 år.

Det som skiller homeopati fra andre behandlingsformer

Likhetsprinsippet: Et middel som gir en frisk person visse plager, fjerner de samme plagene hos en syk person. Homeopatiske midler har blitt utprøvd på friske mennesker og på denne måten får vi informasjon om hvordan middelet virker på hele mennesket, både fysisk og psykisk.

Potensering: Homeopatiske midler er potenserte (kraftig fortynnet og ristet) etter bestemte retningslinjer. Det gjør at medisinen er uten bivirkninger ved riktig bruk, samtidig som den virker stimulerende på kroppens evne til å helbrede seg selv.

Ett middel av  gangen: Du får ètt middel uavhengig av om du har to eller ti plager. Det betyr at homeopaten gir et middel for hele deg og ikke kun for en del av kroppen. Homeopati må ikke forveksles med: Helsekostprodukter, irisdiagnose, mineralanalyse, biopati, soneterapi, akupunktur, kinesologi, vegatest, healing, håranalyse osv.

Historie

Hippokrates, legekunstens far, benyttet medisiner etter homeopatiske prinsipper allerede i oldtiden. I 1790 gjenoppdaget den tyske legen Samuel Hahnemann homeopatien og satte den i system. De siste 200 år har homeopatien vært i en stadig utvikling og praktiseres i dag i alle verdensdeler. I store deler av Europa er bruken av homeopati veldig utbredt.

dreamstimemaximum_20662415Når kan homeopati benyttes?

Homeopati kan benyttes ved akutte og kroniske plager hos barn og voksne i alle aldre. Homeopati kan også benyttes på dyr. Hudplager, nedsatt immunforsvar, øreplager, søvnplager, fordøyelsesbesvær, menstruasjonsplager, barnløshet, allergiske, smerter i muskler og ledd, idrettskader og betennelsestilstander er blant de plager en homeopat oftest blir oppsøkt for.

Mer info på www.nhl.no