Hjelp ved depresjon

deprimert

Akupunktur er bedre enn samtaleterapi for personer med depresjon.

“Personer som har depresjoner og som har forsøkt flere ulike medisiner uten fremdeles å få de resultatene de håper på, burde forsøke akupunktur eller samtaleterapi, som begge gir klinisk effekt”.  “Det fungerer i praksis”.  Dette sier hovedforfatteren av studien, Hugh MacPherson ved University of York, England.

Akupunktur, samtaleterapi og antidepressiva
Depresjon er vanlig og rammer ca. 15% av befolkningen på et eller annet punkt i livet.  I denne studien deltok 755 personer med moderate til alvorlige depresjoner, som ble inndelt i tre randomiserte grupper: 302 mottok ukentlige akupunturbehandlinger, 302 fikk ukentlige samtaleterpi, og 151 (kontrollgruppen) brukte kun sin vanlige behandling eller ingen behandling. Behandlingene ble gjennomført over en periode på 12 uker.

Omtrent 70% av personene hadde tatt antidepressiva i løpet av de tre månedene før studien, og omtrent halvparten rapporterte at de hadde brukt smertestillende. Forsøkspersonene ble ikke bedt om å slutte å ta sin vanlige medisin for å delta i studien.

Mindre deprimerte
Forsøkspersonene hadde gjennomsnittlig en moderat til alvorlig depresjon før studien (16 på en skala fra 0- 27 ). Etter tre måneder hadde personene fra akupunkturgruppen en score på 9, samtaleterapigruppen 11, og 13 i kontrollgruppen. Selv om akupunktur kom best ut, kan forskjellen mellom akupunktur og samtaleterapi ha vært tilfeldige, påpeker forskerne.
Personene som mottok akupunktur eller samtaleterapi hadde større forbedring over 3 måneder enn de som ikke mottok noen av behandlingsformene, men kun fortsatte med antidepressiva og/eller smertestillende.  Forbedringene viste også å holde seg ved kontroll tre måneder etter endt behandling.

Denne studien forsøkte ikke å bytte ut antidepressiva med annen behandling, og mange av forsøkspersonene brukte fortsatt antidepressiva etter endt studie.

“Akupunktur gir nå helt klart nye muligheter”,  uttalte MacPherson. “dette er det første beviset på at akupunktur virkelig hjelper mot depresjon.”

Dette er helt i tråd med erfaringene våre på  Sandnes Naturmedisinske Senter.  Vanlig behandlingsopplegg er 1 gang ukentlig i 8- 12 uker