Colon-hydro-terapi

dreamstimeextrasmall_32008012Colon Hydro Terapi (CHT) eller tarmskylling er en behandlingsform der tykktarmen blir skånsomt og behagelig skylt med temperert, renset vann. Plaque og forhornede substanser løses opp og føres ut. Ofte vil man som pasient oppleve en vesentlig bedre tømming enn ved et vanlig toalett-besøk! Pasienten og sykepleier kan se avfallsstoffene som kommer ut gjennom et glassrør. Det benyttes sterilt engangsutstyr. Ved Sandnes Naturmedisinske Senter utføres denne behandlingen av sykepleier Kate Heng.  Behandlingene oppleves oftest svært velgjørende.  Dessverre skriver mange nettsteder om bivirkninger ved bruk av CHT.  Dette har ikke relevans til virkeligheten.  Oftest er det da snakk om bieffekter av colonskopi (rectumundersøkelse) på sykehuset eller bivirkninger av forskjellige lakserende midler.
Her finner du svar på noen vanlige spørsmål:

Continue reading »