Når barn nummer to lar vente på seg

Å oppleve problemerdreamstime_xxl_31347276 med å bli gravid etter allerede å ha fått barn er ikke uvanlig. For en del par kommer det likevel som en overraskelse fordi det gikk ganske problemfritt og raskt første gangen. Infertilitet kan ramme hvem som helst når som helst, og ofte mer eller mindre uten advarsel. Sekundær infertilitet er ikke like godt kjent og mange kjenner ikke til denne problemstillingen før de møter den.

Par som sliter med sekundær infertilitet opplever dessverre ofte mindre sosial støtte, og det kan oppleves vanskelig å dele sin fortvilelse og sårbarhet med andre. Hvis dere ikke føler at familien er komplett ennå så kan det være en følelsesmessig berg- og dalbane, og dere er gjerne engstelig for at ikke omgivelsene skal forstå følelsene dere gjennomgår. Husk på; et par kan være grenseløst takknemlig for barnet de har og like fullt lengte sårt etter flere.

Vanlige følelsesmessige reaksjoner kan være:

Fovirring                                                                                                                                                                                Det kan ta tid å forstå at dere har vanskeligere for å bli gravid nå enn tidligere. Det er fort gjort å tenke at det ikke kan være snakk om et fertilitetsproblem. Dette gjør at en del par venter unødvendig lenge før de oppsøker hjelp.

Utenforskap                                                                                                                                                                        Har dere barn fra før er sjansen stor for at dere har mye med andre foreldre og familier å gjøre. Da er det vanskelig å unngå babyer, barnevogner og gravide mager. Og det kan stikke litt ekstra i en når andre får barn nummer to eller tre, mens dere opplever at månedene kommer og går. Har dere et barn i barnehagen får gjerne de andre barna søsken, og dere får stadige påminnere om barnet dere savner. Kanskje ender dere opp med å trekke dere unna, ikke fordi dere ønsker det, men fordi det er vanskelig å vite hvordan dere best kan håndtere egne følelser.

Ensomhet                                                                                                                                                                          Siden dere allerede har barn er det vanskelig å søke støtte hos andre barnløse samtidig som avstanden til andre par som har flere barn øker. Behovet for støtte og forståelse er naturlig, samtidig som det kan føles veldig hudløst å skulle slippe noen så tett innpå og dere uroer dere for hva andre måtte tenke og mene. Barnløshet er også en stor påkjenning for parforholdet, og noen kjenner på en fremmedgjøring fra sin viktigste støttespiller. Det blir derfor ekstra betydningsfullt å kommunisere godt og ta vare på hverandre.

Sorg                                                                                                                                                                                     Gledefulle milepæler som at barnet deres lærer å gå eller sykle, lærer seg å snakke eller begynner i barnehagen får gjerne en sår, ettertenksom klangbunn fordi dere er usikker på om dere får oppleve dette på nytt med en liten bror eller søster.

Skyldfølelse og utilstrekkelighet                                                                                                                                    Det er fort gjort å klandre seg selv, selv om man vet at det ikke finnes noen god grunn til det. Mange par føler ofte på skyld på to kanter, både for at de ikke får gitt barnet sitt en bror eller øster og fordi en stor del av ressursene og fokuset rettes mot et barn som ennå ikke er kommet.

Bekymring                                                                                                                                                                         Mange bekymrer seg for at de ikke skal strekke til som foreldre for barnet de allerede har. Andre bekymrer seg for aldersforskjellen mellom barna blir større enn de ønsker, eller til og med at de ikke skal bli gravid igjen. Det kan også oppstå bekymring i forbindelse med legetimer, undersøkelser og medisiner. Eller for den økonomiske belastningen som følger med et evnetuelt prøverørsforsøk.

Noen gode råd å ta med på veien

Gi rom for følelsene og aksepter situasjonen                                                                                                        Det er naturlig å prøve å fortrenge vonde følelser. Tanker er tanker, ikke sannheten. Fordi man ønsker å unngå negative følelser, kjemper man ofte en indre kamp med seg selv.Å lære seg å akseptere situasjonen slik den er, er derfor ikke det samme som å gi opp.  Det handler i bunn og grunn om å skape avstand nok til tanker og følelser til å kunne velge å handle på en måte som er konstruktiv for oss. Øv på å møte dine reaksjoner med nysgjerrighet og ønsk følelser og tanker som dukker opp velkommen! Øv deg på det selv om du ikke liker følelsene eller tankene. Målet her er ikke å forandre på følelsene eller tankene, eller å kvitte seg med dem, men å lære seg å la de få være der, uten å gi dem oppmerksomhet eller dømme dem.

Ta vare på deg selv                                                                                                                                                            Selv om du ikke har kontroll på når og om du blir gravid igjen, så har du kontroll på hvordan du behandler deg selv i prosessen. Finn måter å koble av på som gir deg påfyll. Kommuniser tydelig med partneren din. Og betro deg til en god venn.

Lag en plan sammen                                                                                                                                                  Sett dere ned sammen og lag en kjøreplan for hvor lenge dere er villig til å prøve, når dere skal søke videre hjelp, hvilke muligheter dere har og hva dere er villig til å gjøre. Det kan virke litt overveldende, men det gir en god mulighet til å prate amm 

Vær forberedt på tøffe spørsmål                                                                                                                                   Det er dessverre mer eller mindre umulig å unngå at spørsmålet om når dere skal ha neste barn kommer. Å være mentalt forberedt på dette og å ha et passene svar klart kan gjøre at spørsmålet blir mindre opprørende og spare dere for litt av frustrasjonen. Hvilket svar dere ønsker å gi kan godt varierer i forhold til hva slags relasjon dere har til den som spør. Snakk også gjennom svarene sammen slik at dere begge er enig om hvor mye informasjon dere ønsker å dele og ikke.

Sett av tid til hverandre og familien dreamstime_xxl_46269441                                    Planlegg tid sammen, ikke bare med partneren din, men også som hele familien sammen. Forsøk å vær bevisst på tilstedeværelse og at du er følelsesmessig tilgjengelig når dere er sammen. Ta vare på tradisjoner og skap nye. Sett pris på de små øyeblikkene som en tur i parken eller en koselig stund på sengekanten.

Les mer:

Barnløshet

Barnløshet hos kvinner

Barnløshet hos menn